เกี่ยวกับโฟคัส

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2532 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทจำกัดขนาดเล็กดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และพัฒนาสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าหลากหลายธุรกิจ บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 และได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท และทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “Focus”