คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

นาย ผสันต์สุข อายนบุตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
นาย โทมัส ซี ทอมสัน
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
พลตำรวจตรี สุนทร บุญเรือง
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ