คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาย ผสันต์สุข อายนบุตร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พลตำรวจตรี สุนทร บุญเรือง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย โทมัส ซี ทอมสัน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน